Tip #1: Investeer proactief in de gezondheid van je medewerkers

Investeren om te besparen? Jawel. De kosten van preventieve maatregelen verdien je namelijk ruimschoots terug op meerdere gebieden.

Een gezond bedrijf begint bij gezonde medewerkers en een breed welzijnsbeleid. Zorg voor een ergonomische werkplek, bied regelmatige gezondheidschecks aan en promoot gezonde eet- en leefgewoontes. Geef bijvoorbeeld korting op een abonnement bij een sportschool in de buurt, of organiseer een stappenwedstrijd tussen de verschillende teams.

Verlies ook het mentale welzijn van je medewerkers niet uit het oog. Maak werk van een positieve sfeer waarin je medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Betrek hen bij belangrijke beslissingen, geef erkenning en opbouwende feedback, bied structuur en voorzie voldoende uitdaging en groeimogelijkheden. Die hoge betrokkenheid zorgt voor minder negatieve stress, meer productiviteit en minder verzuim.

Je staat er niet alleen voor
Train je leidinggevenden om verzuimgesprekken te voeren met hun medewerkers. Zo leren ze om tekenen van stress en burn-out op tijd te herkennen en er gepast op te reageren.

Tip #2: Duik in je eigen verzuimcijfers en communiceer erover

Een grondige analyse van je verzuimcijfers is essentieel als basis voor een doeltreffende aanpak. Besteed vooral aandacht aan trends en patronen. Zijn er specifieke afdelingen of periodes met opvallend meer verzuim? Worden bepaalde gezondheidsproblemen vaker gemeld?

Zodra je een duidelijk beeld hebt van je verzuimcijfers, is het belangrijk om hierover open en transparant te communiceren met je medewerkers. Deel je bevindingen en bespreek hoe dit verzuim de organisatie beïnvloedt. Zo vergroot je het bewustzijn en benadruk je het belang van gezamenlijke inspanningen om verzuim te verminderen. Ga daarbij geen ‘schuldigen’ aanwijzen, maar focus op gemeenschappelijke oplossingen: brainstormsessies, workshops … Alleen zo kom je tot gerichte, haalbare initiatieven die aansluiten bij de behoeften – en die dus op termijn je verzuimkosten doen dalen

Tip #3: Verduidelijk je verzuimbeleid en -procedures

Met een helder en consistent verzuimbeleid weet iedereen hoe en waarom verzuim wordt aangepakt. Communiceer bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen voor ziektemeldingen, hoe de rol van de leidinggevenden eruitziet en de precieze invulling van het collectief re-integratiebeleid. Via die transparantie bouw je aan een cultuur van openheid, waarin verzuim bespreekbaar is en waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid en die van hun collega’s. Zo kunnen jullie samen werken aan minder verzuim en dus lagere verzuimkosten.

Spreken is zilver, opvolgen is goud
De communicatie over het verzuimbeleid of -cijfers stopt niet na één presentatie of bedrijfsmeeting. Geef regelmatig updates over de voortgang en de impact van de genomen maatregelen. Laat zien welke strategieën succesvol zijn en waar nog verbeteringen nodig zijn. Dat zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid en motivatie om samen te werken aan een gezondere en productievere werkomgeving.

Tip #4: Zet in op ontwikkeling

Een leerplatform, regelmatige workshops, een learning tijdens de lunch … Met een op maat gemaakt leeraanbod kunnen je medewerkers hun vaardigheden en kennis verbeteren. Ze kunnen die nieuwe skills bovendien meteen toepassen op hun takenpakket én voelen op die manier dat je als werkgever waarde hecht aan hun professionele groei.

Door bijvoorbeeld gericht te focussen op thema’s als time management en stressbeheer leren je medewerkers daar beter mee om te gaan. Dat kan je dan weer helpen om verzuim te voorkomen en zo verzuimcijfers te laten dalen.

Conclusie: ROI op meerdere gebieden

Verzuimkosten verminderen vereist maatregelen op verschillende vlakken in je organisatie. Maar een heleboel praktische stappen kan je vandaag al zetten (of verkennen). Investeren in preventieve acties, een opfrissing van je verzuimprocedures, interessante (externe) cursussen … Bovendien zijn die initiatieven een win-win voor alle betrokkenen. Ze leiden namelijk niet alleen tot lagere verzuimkosten, maar ook tot meer motivatie en werkplezier.