Tip #1: Praat erover

Je verzuimbeleid mag geen (digitaal) stof vergaren op je intranet. Een bedrijf is namelijk voortdurend in beweging: rollen en teams veranderen, medewerkers komen en gaan … Al die ontwikkelingen hebben een invloed op je verzuimbeleid en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Door er regelmatig over te communiceren (richtlijnen, resultaten, etc.) blijft iedereen op de hoogte van de gemaakte afspraken. Dat kan bijvoorbeeld bij de onboarding van nieuwe medewerkers, de promotie van welzijnsacties of door verzuimsuccessen te delen.

De warm-zakelijke aanpak van Mensura

Tip #2: Meet je vooruitgang met verzuimsoftware

Gebruiksvriendelijke verzuimsoftware maakt het mogelijk om je verzuimcijfers en -procedures te centraliseren op één plek. Je kan er eenvoudig je verzuimcijfers opvolgen: kort en lang verzuim, verzuimfrequentie, verzuimpercentage … Meten is weten, en software helpt je om de impact van je beleid meetbaar te maken.

Maar je kan er niet alleen de verzuimcijfers meten en rapporteren aan je medewerkers. Door je verzuimcijfers op lange termijn te analyseren, zal je ook bepaalde patronen zien. Zo kan je op termijn verzuim voorspellen, hardnekkige problemen detecteren en leidinggevenden laten anticiperen.

Ook kan je met verzuimsoftware de daadwerkelijke uitvoering van je processtappen monitoren: verzuimgesprekken, re-integratiebeleid, checklists en templates …

Tip #3: Blijf je medewerkers motiveren

Uit een grootschalige bevraging van Mensura bleek dat 43,5% van de Belgische werknemers ‘zeer gemotiveerd’ is op het werk. Slechts een kleine 4% is ‘niet gemotiveerd’. Dat zijn mooie cijfers, maar dat betekent ook dat een grote groep (52,5%) slechts ‘tamelijk’ of ‘een beetje’ gemotiveerd is. Vooral die groep vraagt extra aandacht in een duurzaam positief verzuimbeleid.

Geef hen ruimte voor eigen inbreng: wat kan er volgens hen nog beter? Eén op drie (34,2%) vindt bijvoorbeeld dat de balans tussen werk en privé nog niet goed zit. Maak er werk van om die behoeften in te vullen, toon waardering (maar wel op een authentieke manier), en maak duidelijk waarom hun werk zinvol is. Zo verhoog je hun betrokkenheid, productiviteit, welzijn en duurzame inzetbaarheid. En je verlaagt ineens het risico op verzuim en verloop.

Tip #4: Nieuw beleid? Wees dan geduldig.

Heb je nog maar net je verzuimbeleid geïmplementeerd? Geef het dan tijd om te evolueren en zich te verankeren in je bedrijf. De ROI zal namelijk niet meteen zichtbaar zijn. Wees dus geduldig, en blijf de eerste drie tips volgen. Plan ook regelmatig evaluatiemomenten om het beleid kritisch te bekijken en bij te sturen waar nodig.

Sterker in de war for talent

Een helder verzuimbeleid doet niet alleen je verzuimcijfers dalen, maar kan je bedrijf ook sterker maken op lange termijn. Zodra je positieve resultaten toont, zullen je medewerkers gemotiveerd zijn om die trend door te trekken. Zo worden ze proactieve ambassadeurs van je beleid voor hun collega’s en naar de buitenwereld. Dat is op zijn beurt goed voor je werkgeverschap, want je creëert een gezonde bedrijfscultuur waarin welzijn prioriteit heeft. En zo kan je weer gemakkelijker talent aantrekken in de war for talent.