“Ik was echt verbluft door de geloofwaardigheid van het nagemaakte ziekteattest”, start Bart. “Binnen de vijf minuten was het klaar, nadat ik een vragenlijst had ingevuld en had betaald. Op het eerste gezicht zag het er heel authentiek uit. Zonder enige medische tussenkomst had ik voor mezelf een afwezigheidsperiode van een maand geregeld.”

"Op het eerste gezicht zag het valse attest er heel authentiek uit."

Ontbrekend RIZIV-nummer is verdacht

Toch zijn er wel degelijk een aantal details waar je op kan letten om een vals ziektebriefje te ontmaskeren. “Op mijn valse attest bleek de vermelde arts niet te werken in het vermelde ziekenhuis. Sterker nog, de vermelde persoon bleek helemaal geen arts te zijn.”

“Maar nog opvallender en bovendien makkelijker te controleren als werkgever: het RIZIV-nummer van de behandelende arts ontbrak. Dus ontvang je een ziektebriefje zonder die code, dan moeten de alarmbellen sowieso afgaan.”

Medewerker riskeert ontslag en vervolging

Controleorganisatie Certimed, verwerker van honderdduizenden attesten per jaar, neemt alvast bijkomende maatregelen om fraudegevallen te onderscheppen. Bart: “Onze controleartsen zullen tijdens medische controles extra aandacht besteden aan de herkomst van medische attesten.”

“Voor medewerkers die een vals ziektebriefje indienen, zijn de gevolgen trouwens niet min”, gaat hij verder. “Naast ontslag om dringende redenen kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden voor schriftvervalsing.”

"Ontvang je een ziektebriefje zonder RIZIV-nummer, dan moeten de alarmbellen afgaan."

Gebrek aan verzuimbeleid is het pijnpunt

Toch houdt Bart absoluut geen pleidooi voor een cultuur van dreigementen. Het pijnpunt is volgens hem net het ontbreken van een verzuimbeleid. Op veel werkvloeren beperkt de aanpak van verzuim zich jammer genoeg tot één vraag: ‘Breng je het ziektebriefje binnen?’

Bart: “Dat ziektebriefje staat symbool voor de medicalisering van verzuim en sluit elke vorm van discussie uit. Over ziekte kan je als werkgever immers niet praten met je medewerker. Dus zodra het woord ‘ziek’ is uitgesproken, handelt de personeelsdienst de administratieve formaliteiten af en staat de relatie tussen werkgever en werknemer on hold.”

Warm-zakelijke band beïnvloedt gedragskeuze

Bart ziet dan ook veel meer heil in een warm-zakelijke band tussen leidinggevende en medewerker. Bart: “Leidinggevenden hebben er alle baat bij om te werken aan een vertrouwensrelatie met hun teamleden. Die positieve aanpak wordt geflankeerd door duidelijke afspraken en regels, die ook consequent worden opgevolgd.”

“Zo beïnvloed je de gedragskeuzes die een rol spelen bij verzuim”, besluit hij. “Het vergt durf om met je leidinggevende te praten over een persoonlijk probleem. Je ziek melden is veel eenvoudiger, want dan vermijd je dat kwetsbare gesprek. Door als leidinggevende regelmatig te vragen naar hoe het gaat en te tonen dat alles bespreekbaar is, verlaag je die drempel. Zo leg je het fundament om te spreken over echte inzetbaarheid.”