scroll Scroll

Verzuim verklaard: welke verzuimcijfers volg ik het best op?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts de meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: welke cijfers geven een duidelijk beeld van het verzuim in je organisatie?


In het kort

Het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en het percentage verzuimers zijn de drie belangrijkste parameters. Analyseer ze samen om een volledig beeld te krijgen van het verzuim in je bedrijf.

De volledige verklaring

Het verzuimpercentage is het aandeel van je medewerkers (uitgedrukt in een percentage) dat tijdens een bepaalde periode afwezig is door verzuim. Je brengt er vooral lang verzuim mee in kaart.

Tijdens het griepseizoen zal het verzuimpercentage hoger liggen dan in schoolvakanties. Daarom is het representatiever om het gemiddelde verzuimpercentage over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) op te volgen. Het gemiddelde verzuimpercentage in België bedraagt 7%.

De verzuimfrequentie leert hoe vaak je medewerkers zich gemiddeld ziekmelden. Deel het aantal nieuwe meldingen van afwezigheid in een bepaalde periode door het totale aantal medewerkers. De verzuimfrequentie brengt vooral kort verzuim aan het licht.

Let op
Veel bedrijven staren zich blind op hun verzuimpercentage – en kijken zo enkel naar lang verzuim. Maar kort verzuim heeft vaak een stevigere impact op je organisatie. Een medewerker die slechts enkele dagen ziek is, behoudt namelijk zijn loon en wordt zelden vervangen. Zo blijven taken op de plank liggen en draaien collega’s mogelijk overuren.

Een derde interessante parameter is het percentage verzuimers. Deel daarvoor het aantal medewerkers dat in een bepaalde periode minstens één keer afwezig was door het totale aantal medewerkers. Dit cijfer zegt iets over de verzuimcultuur in je bedrijf: hoeveel medewerkers zijn wel eens afwezig, kort of lang? Je kan ook het percentage nulverzuimers opvolgen: het aantal medewerkers dat nooit afwezig was in een bepaalde periode gedeeld door het totale aantal medewerkers.

Nog 3 belangrijke aandachtspunten:

  1. Analyseer het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en het percentage (nul)verzuimers samen voor een volledig beeld. Het is zinloos om enkel het verzuimpercentage te berekenen en daarna acties te ondernemen tegen kort verzuim.
  2. Medewerkers die langer dan een jaar afwezig zijn vertekenen de cijfers. Neem ze niet mee in je analyses, maar laat ze natuurlijk niet los.
    Zo maak je werk van re-integratie.
  3. Vergelijk je cijfers niet met andere bedrijven, maar met je eigen data van bijvoorbeeld het jaar voordien of de cijfers op organisatieniveau. Zo meet je de tendensen in je organisatie.
    Ontdek hier het antwoord op de vraag ‘Hoe vaak volg ik mijn verzuimcijfers op?'

Tip: verzuimsoftware
Met verzuimsoftware digitaliseer je je verzuimcijfers en krijg je een duidelijk zicht op de belangrijkste verzuimindicatoren.
Lees hier meer over de voordelen van verzuimsoftware.

Heb je nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vind je het overzicht van alle vragen.

Vind je niet meteen het antwoord dat je zoekt? Stel onze experts hier jouw vraag.