scroll Scroll

Verzuim verklaard: hoe vaak volg ik mijn verzuimcijfers op?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts de meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: hoe vaak volg je idealiter de verzuimcijfers in je organisatie op?


In het kort

Bekijk je verzuimcijfers maandelijks, maar gebruik jaarcijfers om diepgaande analyses op te stellen en structurele actiepunten te bepalen. Trek niet zomaar conclusies uit naakte cijfers, maar let vooral op langetermijntendensen.

De volledige verklaring

De drie belangrijkste cijfers (verzuimpercentage, verzuimfrequentie en percentage (nul)verzuimers) deel je het best maandelijks met het management en leidinggevenden. Op kwartaal- en jaarbasis duik je dieper in de cijfers om meer in detail te kunnen rapporteren, bijvoorbeeld over evoluties in een bepaalde regio, leeftijdscategorie of afdeling.

Voor diepgaande analyses en concrete actiepunten baseer je je vooral op jaarcijfers. Tijdens schoolvakanties is er bijvoorbeeld minder verzuim, terwijl het griepseizoen voor een piek zorgt. Twee periodes binnen hetzelfde jaar vergelijken is dus vrij zinloos en kan een vertekend beeld geven, met verkeerde conclusies als gevolg. Kijk telkens een jaar terug – dat geeft je een idee van het voortschrijdend verzuim.

Op die manier elimineer je ook de seizoenseffecten en krijg je een beter en correcter zicht op tendensen. Hoeveel medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de ziektedagen? Is er opvallend meer verzuim in een onverwachte periode? Heb je bijvoorbeeld werknemers met kinderen wiens verzuim piekt tijdens de schoolvakanties? Zulke inzichten, hoe banaal ze ook lijken, helpen je op verzuim te anticiperen.

Tip: betrek ook je medewerkers
In de strijd tegen verzuim heeft communicatie vaak al een positief effect. Deel je cijfers daarom ook met je medewerkers. Jaarlijks verzuimcijfers communiceren is voldoende, in combinatie met tussentijdse mededelingen over specifieke verzuimacties en hun resultaten.

Verzuim verklaard

Van verzuimcijfers naar actie

Hoe vertaal je de inzichten uit je verzuimcijfers naar concrete, haalbare actiepunten?
Je leert er alles over in onze opleiding ‘Verzuimcijfers interpreteren en omzetten naar acties’.

Schrijf je in

Heb je nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vind je het overzicht van alle vragen.

Vind je niet meteen het antwoord dat je zoekt? Stel onze experts hier jouw vraag.