Een verzuimbeleid is nooit af

De weg naar een duurzaam positief verzuimbeleid loopt via verschillende tussenstations: van duidelijke procedures over een coherente aanpak tot een positieve, warm-zakelijke dialoog. Pas wanneer u al die tussenstappen succesvol hebt gezet, spreken we van een duurzame strategie met een maximale impact.

Stap voor stap bouwen aan een duurzaam positief verzuimbeleid?
Lees meer over ons groeimodel.

Bent u in de laatste maturiteitsfase van het groeimodel beland? Mooi! Maar dat wil niet zeggen dat uw werk af is. Integendeel: laat u de teugels vieren, dan is de kans groot dat het verzuimprobleem binnen de kortste keren weer oplaait. Blijf daarom werk maken van uw verzuimbeleid – en dat op verschillende manieren.

Communiceer over afspraken en acties

In elk bedrijf is er beweging in het personeelsbestand: medewerkers komen en gaan, teams worden herschikt, mensen nemen een leidinggevende rol op … Die verschuivingen hebben onvermijdelijk een impact op uw verzuimaanpak. Duidelijke communicatie is cruciaal om te vermijden dat de aandacht verslapt of afspraken hun eigen leven gaan leiden.

Maak van welzijn – en meer specifiek: een duurzaam verzuimbeleid – een topprioriteit in uw organisatie en draag die boodschap zoveel mogelijk uit. Dat kan al bij de rekrutering van nieuwe medewerkers, maar ook op andere momenten. Deel de resultaten van welzijnsacties – het aantal deelnemers aan een ochtendlijke yogasessie, bijvoorbeeld – en vier samen successen.

Door welzijn en verzuim bespreekbaar en concreet te maken, wordt het automatisch een onderdeel van het bedrijfs-DNA. Zo blijft verzuim een thema, zonder dat het te veel moeite vraagt.

Meet met de hulp van software

Cijfers zijn het hulpmiddel bij uitstek om in te schatten of uw aanpak effectief vruchten afwerpt. Hoe evolueren kort en lang verzuim? Volgen uw medewerkers de afspraken bij afwezigheid? Voeren uw leidinggevenden effectief verzuimgesprekken? Gebruiksvriendelijke verzuimsoftware helpt u bij de opvolging van alle paramaters.

In die software kan iedereen in uw bedrijf – hr, leidinggevenden en medewerkers – terecht voor administratieve zaken, zoals medische attesten, maar ook voor inzicht in de verzuimcijfers, zoals het aantal ziektedagen per medewerker. Verder kunt u tips en afspraken op het centrale platform plaatsen. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie en ontstaat er nooit verwarring.

En misschien wel de grootste meerwaarde van verzuimsoftware: iedereen wordt mee verantwoordelijk. Zo blijft verzuim niet op het bord van hr liggen, maar kunnen ook het management, de leidinggevenden en alle medewerkers zelf hun steentje bijdragen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van verzuimsoftware?
Ontdek TeamFlows, de verzuimsoftware van Mensura.

Anticipeer met innovatieve tools

Met een duurzaam verzuimbeleid beperkt u de negatieve gevolgen van verzuim zoveel mogelijk. Maar stel dat u de oorzaken kon opsporen nog voor de verzuimproblemen zich stellen. Innovatieve tools maken dat mogelijk. Door data te verzamelen en te analyseren, kunt u ook toekomstig verzuim detecteren nog voor het effectief tot uiting komt.

Hoe Trafuco anticipeert op verzuim

Transportbedrijf Trafuco sloeg de wetenschappelijke weg in om preventief de stress bij zijn chauffeurs aan te pakken. Twintig medewerkers volgden drie maanden lang hun eigen stressniveau op met de innovatieve Mindstretch-tool. In een volgende fase zal Trafuco preventieacties koppelen aan de informatie uit de tool.

Bekijk de M-pact-aflevering met Trafuco.