Het zelfversterkende effect …

Een gericht verzuimbeleid dringt je verzuimcijfers duurzaam terug. “Maar daar hoeft het niet te stoppen”, vertelt Bart Teuwen, verzuimexpert en Algemeen Directeur van Certimed. “Zo kan een verzuimbeleid ook een zelfversterkend effect hebben.

“Stel: een bedrijf slaagt erin om verzuim terug te dringen in een bepaald aspect van de organisatie. Vaak merken we dat dat succes zich als een olievlek verspreidt. Anderen worden gestimuleerd om het even goed te doen. Succes lokt succes uit. Een verzuimactie zorgt dan voor een kettingreactie door je hele organisatie.”

“Medewerkers nemen de positieve boodschap van het verzuimbeleid over. Meer nog, ze worden zelf ambassadeurs van het beleid voor andere medewerkers en hun externe omgeving, waardoor je ook nieuw talent aantrekt.”

… en het transformerende effect

Daarnaast kan je verzuimbeleid ook een transformerend effect hebben. “Er ontstaat een nieuwe cultuur, die welvaart en welzijn verzoent. Die combinatie stimuleert de productiviteit, innovatie en gezondheid, waardoor medewerkers elkaar motiveren en zich samen achter het gemeenschappelijke doel van de organisatie scharen.”

Het zelfversterkende en transformerende effect bereik je enkel als je van bij het begin de juiste klemtonen legt in je verzuimbeleid, en die ook aanhoudt. Met deze 3 sleutels open je de juiste deuren:

Sleutel 1: gun uzelf de nodige tijd om uw verzuimbeleid vorm te geven
“Het lijkt een evidentie, maar te weinig bedrijven beseffen dat ze zelf verzuim kunnen terugdringen met een doordacht beleid. Slechts 1 op de 3 ondernemingen heeft procedures en afspraken rond verzuim. Tegelijk lag het aantal langdurig zieken nooit zo hoog en woedt er een war for talent. Werken aan verzuim en duurzame positieve inzetbaarheid is gewoon onmisbaar.”

Wees dus ambitieus, maar geef je organisatie tegelijk de nodige tijd om te groeien in een veranderende verzuimaanpak. “Want een verzuimbeleid met een zelfversterkend en transformerend effect staat er niet van vandaag op morgen. De return on investment is dan ook niet meteen zichtbaar. Toon geduld om stap voor stap een beleid uit te werken en dat te laten evolueren, al laten de resultaten wat op zich wachten.”

“Maak van je verzuimbeleid een prioriteit. Is een gebrek aan tijd in je organisatie? Verleg dan prioriteiten en schakel een externe expert in. Die verkort je leercurve en versnelt makkelijk je aanpak.”

Sleutel 2 : investeer in een positieve en meetbare impact op verzuim

Verzuim verlagen vraagt een efficiënte en productieve aanpak. En dus investeringen. “Maar omdat verzuim terugdringen tijd vergt, is het cruciaal dat het management verzuim als een prioriteit blijft beschouwen. En er ook de nodige middelen voor uittrekt.”

“Faciliteer daarom de aanpak met technologie en tools. Je hebt immers cijfers nodig – over niveaus en afdelingen heen – om de eerste stappen te bepalen. Bovendien kun je ook duidelijk terugkoppelen over de behaalde resultaten.”

“Gebruik daarvoor sofware. Die genereert proactief en in real time rapporten en capteert zo vroeg mogelijk aankomende problemen. De cijfers en signalen die de software verzamelt, worden door medewerkers verder geïnterpreteerd en geanalyseerd. De software berekent, mensen zoeken de verbanden. Op basis van die verbanden kun je acties uitzetten in de tijd en het beleid bijsturen. En leidinggevenden kunnen het gesprek aangaan binnen hun team.”

Sleutel 3: hanteer een warm-zakelijke aanpak

Met een warm-zakelijke dialoog spreek je samen met de medewerker over inzetbaarheid in plaats van verzuim. “Een warm-zakelijke aanpak steunt op wederzijds vertrouwen en transparantie, duidelijke procedures voor elke verzuimfase en cijfers om het gedrag hard te maken.”

“Op het eerste gezicht lijken procedures en een cijfermatige aanpak een warme vertrouwensband in de weg te staan. Maar niets is minder waar. Warme zakelijkheid gaat net over het vinden van de juiste balans tussen beide.”