1. “Verzuim is geen issue in mijn organisatie”

Bart Teuwen: “De Belgische verzuimcijfers gaan jaar na jaar omhoog. Het totale verzuimpercentage steeg van zo’n 4% naar bijna 6% tussen 2008 en 2019. Dat percentage geeft het aantal ziektedagen ten opzichte van het aantal werkdagen weer. Ons land staat ook in de top 10 van Europese landen met het meeste ziekteverzuim.”

Tabel verzuimpercentage

“Deze algemene cijfers zijn niet noodzakelijk relevant voor uw organisatie. Daarom is het interessant om de cijfers per bedrijfsgrootte en sector te bekijken en die te vergelijken met uw eigen cijfers. De kans is hoe dan ook reëel dat ook bij u het verzuim de voorbije jaren toenam.”

Via de Employment Tracker monitort hr-dienstverlener SD Worx interessante gegevens, zoals het aantal gewerkte dagen en cijfers over verschillende vormen van ziekteverzuim, en dat voor verschillende sectoren en bedrijfsgroottes.

2. “Een verzuimbeleid is alleen relevant in bedrijven met veel fysiek werk”

Bart Teuwen: “Verzuim is niet alleen het gevolg van fysieke problemen. Meer zelfs: mentale klachten nemen sterker toe dan fysieke en zijn steeds vaker de reden voor verzuim, vooral bij bedienden en ambtenaren. Haal je er de verzuimcijfers van lokale besturen bij, dan zijn het zeker niet altijd de buitendiensten of andere werkplekken met veel fysieke arbeid die het hoogst scoren.”

“In het verzuimbeleid van organisaties of afdelingen met vooral fysieke arbeid leg je het best wel andere accenten

dan in kantooromgevingen. Bij arbeiders is een grotere focus op veiligheid bijvoorbeeld interessanter, bij ambtenaren en bedienden is veerkracht meer dan ooit een aandachtspunt.”

“Een verzuimbeleid is een kwestie van efficiëntie. Vaak hebben organisaties al veel initiatieven op poten gezet, maar ontbreekt een overkoepelend beleid.”

3. “In een verzuimbeleid moet je fors investeren”

Bart Teuwen: “Een sterk verzuimbeleid is een kwestie van efficiëntie. Vaak hebben organisaties al veel initiatieven op poten gezet, maar ontbreekt een overkoepelend beleid. Elk bedrijf – zelfs de kleinste kmo – heeft een hr-strategie en/of algemene bedrijfsstrategie. Verzuim daarin integreren vergt geen grote extra investering. Ook verzuimcijfers zijn eenvoudig te raadplegen bij uw sociaal secretariaat of via uw verzuimsoftware.

“Verdere stappen vragen soms wel om een iets grotere inspanning. Leidinggevenden verzuimgesprekken leren voeren en hr-medewerkers verzuimcijfers laten analyseren, bijvoorbeeld: dat kost wat tijd en geld. Maar als je de return on investment berekent, dan zijn die investeringen het dubbel en dik waard.”

4. “Hoe groter de verzuimacties, hoe groter de impact”

Bart Teuwen: “Kleine successen werken vaak beter dan grote initiatieven. Zien dat een specifieke actie vruchten afwerpt, wakkert het enthousiasme aan en kan een positieve vibe teweegbrengen. Begin daarom met een pilootproject in één afdeling of team om een deel van de medewerkers mee te krijgen en schaal daarna pas op.”

“Meteen te veel willen is dus geen goed idee. Een verzuimbeleid is in de meeste organisaties bovendien geen ‘one size fits all’-oplossing. Een initiatief dat werkt voor de ene afdeling, heeft niet noodzakelijk hetzelfde effect in een ander team. Volg dan ook nauw de resultaten en reacties op en stuur bij waar nodig. Anders gezegd: een verzuimbeleid is nooit 100% af.

“Kleine successen werken vaak beter dan grote initiatieven. Een specifieke actie die vruchten afwerpt, wakkert het enthousiasme aan en kan een positieve vibe teweegbrengen.”

5. “Doktersbriefjes zijn hét houvast in mijn verzuimbeleid”

Bart Teuwen: “Een doktersattest zorgt voor duidelijkheid, maar duwt verzuim – ten onrechte – volledig in de medische hoek. We komen zo in een binaire situatie terecht: ziek en arbeidsongeschikt of niet ziek en wel in staat om te werken. In de praktijk is de situatie van medewerkers vaak een stuk genuanceerder.”

“Of het ziekteverzuim niet de lucht zal inschieten als het doktersbriefje afgeschaft wordt? Nederland en de Scandinavische landen deden dat een tijd geleden al en zagen de cijfers net dalen. Een verzuimbeleid zonder schriftelijk bewijs zet de deur open naar meer contact tussen de werkgever en zijn medewerkers. En die warm-zakelijke dialoog is het startpunt voor een positief, duurzaam verzuimbeleid.”