scroll Scroll

Verzuim verklaard: hoe help je je leidinggevenden over verzuim te spreken met je medewerkers?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts de meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: hoe moedig je leidinggevenden aan om met medewerkers over verzuim te praten?

In het kort

Maak verzuim bespreekbaar in je organisatie. Kies voor een positieve insteek en wijs leidinggevenden op de voordelen van een open dialoog.

De volledige verklaring

Laat verzuim als gespreksonderwerp leven in alle lagen van je organisatie.
Leidinggevenden bekleden een cruciale rol.
Leg ze dan ook uit dat hun bijdrage mooie resultaten kan opleveren: sterkere banden met de medewerkers, minder verzuim en een beter algemeen welzijn.

Zet concrete acties op om verzuim als thema top of mind te houden bij je leidinggevenden. Organiseer bijvoorbeeld intervisiesessies waarin ze onderling hun ervaringen met verzuim kunnen delen. Vraag ook om verzuim niet alleen in een-op-eengesprekken aan bod te laten komen, maar ook in teammeetings. Zo ontstaat er een cultuur waarin verzuim openlijk bespreekbaar wordt.

Verzuim blijft natuurlijk een delicaat thema. Daarom is een positieve insteek cruciaal. Wees niet te streng en controlerend, maar stimuleer een warm-zakelijke dialoog waarin vertrouwen centraal staat.

Geef uw leidinggevenden een opleiding

Help uw leidinggevenden spreken over verzuim met de opleiding ‘Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid’. Daarin leren ze alles over de warm-zakelijke dialoog en komen technieken aan bod om over dit gevoelige thema te communiceren.

Schrijf u hier in

Heb je nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vind je het overzicht van alle vragen.

Vind je niet meteen het antwoord dat je zoekt? Stel onze experts hier jouw vraag.