scroll Scroll

Verzuim verklaard: wat als mijn medewerker geen verzuimgesprek wil aangaan?

In ‘Verzuim verklaard’ beantwoorden onze experts de meest gestelde vragen over verzuim. Deze keer: wat als een medewerker geen verzuimgesprek wil aangaan met zijn leidinggevende?

In het kort

Geef medewerkers de tijd om te wennen aan een open gesprekscultuur, breng ze op de hoogte van mogelijke vertrouwenspersonen en investeer in sterke vertrouwensrelaties.

De volledige verklaring

Een duurzaam positief verzuimbeleid is cruciaal om verzuim bespreekbaar te maken in je organisatie. Zo’n beleid ontwikkelen is een groeiverhaal: iedereen – van medewerkers tot leidinggevenden – heeft tijd nodig om te wennen aan een cultuur waarin een warm-zakelijke dialoog over thema’s als verzuim heerst. Maar zodra het onderwerp ingeburgerd is, zullen medewerkers sneller spreken over de oorzaken van verzuim.

Is een medewerker ook terughoudend als er wél een ingeburgerd verzuimbeleid is? Dan is er mogelijk een probleem met de vertrouwensrelatie tussen de medewerker en zijn leidinggevende. Zorg daarom dat je medewerkers weten dat ze ook bij anderen terechtkunnen. Denk maar aan een hr-collega, de arbeidsarts of iemand van de externe preventiedienst.

Heb je nog een verzuimvraag?

Misschien gaven we het antwoord al in een vorige ‘Verzuim verklaard’.
Hier vind je het overzicht van alle vragen.

Vind je niet meteen het antwoord dat je zoekt? Stel onze experts hier jouw vraag.