scroll Scroll

Collectief re-integratiebeleid: hoe begin je eraan?

Herbekijk de inspiratiesessie "Collectief re-integratiebeleid: hoe begin je eraan?" van 7 november 2023

Op het programma

  • Wat zegt de wet (KB werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers 2022)?
  • ​​​​​​Wat is de taak van de werkgever?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Hoe ontwikkel je een collectief re-integratiebeleid
  • Q&A

Herbekijk de inspiratiesessie