Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. En gezonde ondernemingen maken een gezond land. Maar België is ziek, zo kopte een recent onderzoek van Randstad. Ruim een kwart van de Belgen tussen 20 en 65 jaar is niet professioneel actief en een kwart van hen is ziek of invalide.

Waarom dat aandeel hier zo hoog ligt? Het meest waarschijnlijke is dat andere landen de poortwachtersfunctie van het stelsel ziekte en invaliditeit beter hebben bewaakt dan België.

Maak verzuimtriggers bespreekbaar

De grootste slachtoffers van het systeem zijn de betrokken mensen zelf natuurlijk. Maar ook de vele actoren (artsen, mutualiteiten, vakbonden, werkgevers, preventiediensten,…) zitten met de handen in het haar. Wat is er aan de hand? En hoe kan dit in betere banen geleid worden? We gaan te rade bij Bart Teuwen, Algemeen Directeur van Certimed.

Kort verzuim is in veel gevallen een keuze, weet Bart Teuwen: “Als je ‘s morgens beslist om je ziek te melden, wordt dat vaak mee beïnvloed door hoe je je voelt, hoe goed je relatie met de collega’s is, hoe geëngageerd je bent,… Vaak spelen er allerhande factoren mee die niet bepaald medisch van aard zijn. Door dat bespreekbaar te maken, kan je dikwijls al dingen in beweging krijgen.”

“Een werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid van zijn medewerker te laten onderzoeken door een controlearts. Dat kan gedurende de volledige periode van arbeidsongeschiktheid. De controlearts gaat na of je medewerker werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid en andere medische gegevens die eventueel noodzakelijk zijn. De expertise van Certimed bestaat in de eerste plaats uit het uitvoeren van dergelijke medische controles op arbeidsongeschiktheid.”

Wil u graag verder lezen? Lees hier het volledige dossier.